Analys & behandling

 Före varje behandling görs en kortare eller längre analys och diskussion om aktuellt hälsoläge.

  Information om tidigare kända sjukdomar, läkardiagnoser och patientens egen beskrivning av aktuella symptom görs samt en diskussion om vad man vill åstadkomma med behandlingen och en överenskommelse av vilka behandlingsmetoder som skall användas görs. 

  De behandlingsmetoder som presenteras nedan ger normalt inga negativa biverkningar. Ibland kan kroppen, då den fått mer energi, starta utrensning som under en kortare tid kan visa sig som utsöndring i urin och avföring, rinnande näsa, finnar och blåsor på hud. 

Analys och behandling

Energiversum använder flera metoder om diagnosen inte är självklar eller symptomen diffus, t.ex. trötthet.

Bioresonans enlig Paul Schmidt med frekvensmaskinen Rayonex 10. Med denna metod kan en lång rad av obalanser i kroppen spåras. Kroppsdelar som uppvisar obalanser kan sen även behandlas med samma frekvens som fick disharmoni när den riktades mot kroppsdelen. Om analysen visar obalans på vitaminer och mineraler kan dessa testas direkt och info och rekommendationer ges.

Biomagnetism enligt Dr. Goetz. Här används en, två eller flera magneter i olika kända magnetkonstellationer för att förbättra PH-värdet lokalt, bekämpa mikroorganismer, lindra värk och öka cirkulation.

Svensk klassisk massage erbjuder flera tester och analyser innan behandling av muskulatur och bindväv görs. Energiversum kompletterar även ibland med en frekvensmaskin som heter IteraCare som ger både värme och djupgående frekvenser som hjälper vid stela muskler och leder.

Energiversum använder vid behov 2 madrasser

  QRS – en behandling som ger syresättning. 8 min beräknas ge syresättning motsvarande 15 km promenad. Ökad syresättning i vilande läge är stöd för i stort sett alla obalanser i kroppen.

  En ”far infrared” madrass som ger mer djupgående verkan än normal värmestrålning.

Fördelar med djupgående värme

  • Ökar blodcirkulationen
  • Förbättrar immunsystemet
  • Avgiftar kroppen (detox)
  • Stimulerar metabolismen
  • Minskar stress
  • Påskyndar läkning efter skador
  • Lindrar smärta och inflammation
  • Stimulerar lymfsystemet
  • Ökar kollagenproduktionen

Självbehandling med Energiversums hjälpmedel.

När analys är gjord kan klienter, efter en kort introduktion, behandla sig själv på terapimadrasserna.

Ett behandlingskort till Rayonexmaskinen gör att en behandling med många frekvenser kan startas på någon minut och gå automatisk i timmar.

IteraCare maskinen är hanterbar så att 80% av kroppen kan självbehandlas.

Värmemadrassen kan läggas eller viras runt över hela kroppen.

Då terapeuten bara behöver starta upp självbehandling kan effektiv behandling erbjudas till mindre än hälften av timtaxan.

Hembesök och utlåning av maskiner kan diskuteras.