Biomagnetism

Biomagnetism, som är en relativt ny terapiform skiljer sig från magnetterapi på så sätt att man identifierar minst två samverkande områden med olika virus och bakterier som samverkar och belastar kroppen. Två magneter placeras på på vardera stället, med olika poler mot kroppen under minst 20 minuter.

Magneterna ändrar lokalt på möjligheterna för patogenerna att samverka och föröka sig. Metoden hjälper på så sätt immunförsvaret att återställa balansen i kroppen.

Normalt inga negativa biverkningar men magneter ska inte användas i närheten av implantat, foster och när en person genomgår cellgiftsbehandling.