Biomagnetism

Biomagnetism, som är en relativt ny terapiform skiljer sig från magnetterapi på så sätt att man identifierar minst två samverkande områden med olika virus, bakterier och andra belastningar som samverkar och belastar kroppen. Två eller fler magneter placeras på vardera stället, med olika poler mot kroppen under minst 20 minuter. Magneterna kan ha en dragstyrka från några hekto till över 20 kg.

Magneterna ändrar lokalt på möjligheterna för patogener, bakterier, virus, svamp och parasiter,  att samverka och föröka sig. Metoden hjälper på så sätt immunförsvaret att återställa balansen i kroppen.

Normalt inga negativa biverkningar men magneter ska inte användas i närheten av inplantat, foster och när en person genomgår cellgiftsbehandling.

Begreppet Magnetterapi syftar på att man i t.ex kinesisk medicin under lång tid använt en magnet för att dämpa smärta och akuta inflammationer och påskynda läkning, ungefär som man använder kyla resp värme.