Cancer

Energiversum behandlar inte cancer. Vi deltar dock i debatten om vad cancer är och orsakerna till varför den ökar och sprider sig nedåt i åldrarna.

Vad är orsaken? Är det generna som skadas eller är det cellens energimotor mitokondrierna som skadas så att den inte kan oxidera och skapa energi utan tvingas in i ett jäsningsläge för att skapa energi, med energibrist som följd, genskador kan inte repareras och cellen blir en växande parasit, en tumör. 

Vi anser att det är det senare fallet – cancer är energibrist pga skador på mitokondrierna. Cellen förmår inte begå självmord och orkar inte reparera skador på generna. 

Cancer – den mest fruktade sjukdomen

Cancer är den mest fruktade sjukdomen på grund av dess nedbrytande effekt på vår kropp. Efter hjärt- och kärlsjukdomar är cancer den näst vanligaste dödsorsaken även i Europa. I åldrarna mellan 35 och 65 år är cancer till och med den vanligaste dödsorsaken. Man räknar med att varannan man och var tredje kvinna utvecklar någon form av cancer under sin livstid. 

Trots att miljardbelopp satsas på cancerforskningen använder man inom skolmedicinen än idag samma behandlingsmetoder som för 30 år sedan: kemoterapi och strålbehandling. Båda dessa metoder skadar i lika stor utsträckning de friska cellerna som cancercellerna. Även om patienterna skulle överleva dessa aggressiva terapier fortsätter kampen för att bli frisk, eftersom den försvagade kroppen ofta utvecklar nya sjukdomar eller tumörer. 

De konventionella metoderna för cancerbehandling förhindrar dock inte spridningen av cancercellerna i kroppen (metastaser), d.v.s. de kan inte hindra sjukdomens dödliga förlopp. Det är därför inte så konstigt att cancern nu har antagit rent epidemiska former. 

Genombrott för den cellulära forskningen i kampen mot cancer har gjorts de senaste 30 åren och man har funnit att cancer kan bekämpas och blockeras på flera sätt genom att stödja kroppens eget försvar mot tumörer genom att

• blockera spridning av metastaser (dottertumörer). Detta är betydelsefullt då 95 % av alla dödsfall i cancer har sin orsak i metastaser.
• stimulera tumören att gå in i programmerad celldöd (nekros) 
• hindra kroppen att förse tumören med näring genom blockering av blodkärlstillväxt    

Cellulärmedicinen har gjort sensationella genombrott i forskningen i kampen mot cancer på alla tre punkter. 

Läs mer om detta på följande länk!