Vad är bioresonans

Vad är bioresonans

Vår kropp möter, och även stöter ut ljud och ljusvågor av olika frekvens och styrka. En del frekvenser upplevs som harmoniska, andra disharmoniska. Musik och ljus kan skapa harmoni och påskynda läkning, men för länge och för starkt skapar det stress.

Ett pedagogiskt exempel på bioresonans är solljus. När vår hud utsätts för solljus blir den brunare.  Det är dock inte den värmande effekten utan det ultravioletta ljus som finns i solljus.

Med en våglängd på 10-400 nanometer har ultraviolett ljus kapacitet att stimulera pigmentering. Hudpigmentering är bara en av de reglerade processer som utlöses av solljus. Produktionen av D-vitamin och hormoner är andra processer som har solljus som igångsättare.

Begreppet bio betonar det naturliga i processen medan resonans är ett fenomen som bara inträffar när objekt med samma svängningsegenskaper möts. Om man sätter två lika stämgafflar relativt nära varandra och sedan slår till den ena så att den ger ifrån sig sin karakteristiska vibration (ton), så kommer den andra stämgaffeln att stimuleras av den vibrerande stämgaffeln. Som ett resultat kommer båda till slut att vibrera (oscillera) med samma frekvens och på samma ton. Resonans har uppstått. Resonans kallas också samvibration.

Samvibration fungerar dock bara om två identiska stämgafflar används. Därför ger bioresonansbehandling inga negativa biverkningar så länge det biologiska  fönstret respekteras och beaktas. En felfrekvens kan inte hitta en resonanspunkt i kroppen och kommer därmed inte att ge någon effekt. Bioresonansen som terapeutisk metod fokuserar på att hitta kroppens inaktiva stämgafflar och sedan använda frekvenser och frekvensspektra som, bildligt talat, återaktiverar kroppens icke-vibrerande stämgafflar.

Lagom är bäst – undvik kända farliga frekvenser

Exemplet med solljus och solbränna visar att frekvensmedicin behöver ta hänsyn till frekvensernas styrka (amplitud) och den tid som används för att inte negativa biverkningar ska uppstå. Frekvensvågen kan beskrivas som fyrkantssvängningar (datateknik) och triangulära vågsvängningar som används i stimuleringsterapi. 

Energiversum använder Bioresonans enligt Paul Schmidt. Här beskrivs frekvensvågen som en sinuskurva, vilket är den bästa ur hälsosynpunkt. Det sista kriteriet på en frekvens påverkan på kroppen är frekvensens rotationskarakteristik – som kan användas för att stabilisera eller destabilisera höger eller vänsterrotationsfält i kroppen.