Bristsjukdommar

BINDVÄVEN

BINDVÄVEN

Bindväven i kroppen består av två sammanflätade aminosyror, lycin och prolin, sammanflätade som ett rep med koppar som klister och med en uthållighet och styrka starkare än stål. Bindväven finns i varenda kubikmillimeter av din kropp, i blodkärlsväggarna, runt celler, organ, bildar brosk, ben, senor. (Kollagen och elastin är olika namn på bindvävstyper. Fett räknas också som bindväv). Bindväven följer varje muskelcell, bäddar in muskelpaket och förlänger skelettmusklerna i en sena som fäster i skelettbenen, som är förkalkad bindväv. Bindväven måste vara stark och smidig, elastisk, för att fullgöra sin uppgift och det är lätt att förstå att svag bindväv kan ge upphov till en rad besvär och sjukdomar.

C-VITAMIN

C-vitamin utgör den viktigaste bioenergin vid produktion och underhåll av bindväv. De viktigaste byggstenarna är som nämnts aminosyrorna lysin och prolin, men även koppar, glykosamin och mangan är betydelsefulla. Utan C-vitamin faller kroppen helt enkelt sönder vilket sjömän utan tillgång till frukt och grönt drabbades av på ett brutalt sätt till så sent som 1700-talet då kunskapen kom att en apelsin om dagen kunde hålla skörbjuggen borta från skeppen. Skörbjugg är en så stor brist på C-vitamin så att kroppen varken kan bygga, reparera eller kompensera svagheter i bindväven och sjömännen tappade tänder och dog av spruckna blodkärl, dvs inre blödningar.

ARTERIOSCLEROS – ÅDERFÖRKALKNING

Arterioskleros (populärt kallat åderförkalkning) är förstadiet till skörbjugg. Det föregås av långvarig smygande brist på C-vitamin kanske under decennier. Bristen drabbar främst personer som- är stressade då C-vitaminet används för att producera adrenalin- är utsatta för kroppsfrämmande ämnen då C-vitaminet används för att oskadliggöra ”giftiga ämnen”. Det gäller t.ex. rökare, personer som utsätts för avgaser från trafik eller främmande ämnen i industriell produktion eller personer som kontinuerligt äter läkemedel. Om dessa personer inte kompenserar med ökat C-vitaminintag riskerar man kontinuerlig brist på C-vitamin och därmed på sikt försvagad bindväv i bl.a. blodkärlen. Sprickbildning och svagheter uppstår vilka kroppen försöker täcka upp och kompensera med klibbiga ämnen i blodet (lipoproteiner), LDL-partiklar (kolesterol),  glatt muskulatur m.m.och plackbildningen (åderförkalkningen) är ett faktum. Dessa personer som genom levnadssätt och livsmiljö förbrukar mycket C-vitamin riskerar givetvis att tidigare än andra drabbas av andra problem i bindväven som- hudproblem- svårläkta skador och bristningar i senor och senfästen med långvariga inflammationer och därmed smärtkänslighet och värk- problem med leder och brosk som inte tål påfrestningar från en tyngre kropp, repetitiva rörelser och större kraftansträngningar – det är ingen vågad gissning att tro att diffus kroppsvärk och stelhet som är svårdiagnostiserad kan härröra från svagheter i bindväven.

HÖGT BLODSOCKER OCH BINDVÄVEN I KÄRLEN

Personer med högt blodsocker (glukos) drabbas av en speciell form av C-vitaminbrist. C-vitaminmolekylen och glykosmolekylen är lika varandra intill förväxling och de använder samma pump för att ta sig från blodbanan in i blodkärlsväggarnas epitelceller. Vid höga koncentrationer av blodsocker så konkurrerar helt enkelt glukosen ut C-vitaminet vid  ingången i cellväggen in till cellen. Kroppen har kanske C-vitamin i blodströmmen men kan inte ta upp det då cellmembranöppningarna stormas av alltför många  glykosmolekyler. Det är därför ingen överraskning att personer med diabetes har hög risk för hjärt- och kärlsjukdomar. 
1991 lade Dr Mattias Rath i samarbete med nobelpristagaren Linus Pauling (C-vitaminforskning) fram 2 vetenskapliga avhandlingar där man förklarade att plackbildning i blodkärlen, framför allt artärerna, berodde på sprickbildning i blodkärlens väggar som kroppen försöker reparera och stärka. Om plackbildningen fortgår leder det till trånga och oelastiska kärl, högt blodtryck, infarkter och kärlbristningar. Dr Rath har senare visat att terapeutiska doser av vitaminer och mineraler som nämnts ovan kan tillbakabilda och upplösa plackbildningarna då kroppen får tillgång till den energi och de byggstenar som finns att ånyo bygga tillräckligt stark bindväv. 
Dr Rath har utvecklat anpassade produkter, där de ingående ämnena synergistiskt förstärker varandra, för att kroppen skall kunna häva bristsituationen och börja läka de skador som bristsituationen lett till. 
Det gäller inte bara plackbildning i kärlen, utan även hjärtflimmer och högt blodtryck. Läs mer om detta nedan under rubriken ”Glatt muskulatur och bristsjukdomar”.
För ytterligare information – Köp och läs boken av Dr Rath ”Varför djur inte får hjärtattacker…men vi människor dör av dem. 
– Kontakta Energiversum 
Klicka på länken  till Dr Raths forskning om hjärt- och kärlsjukdomar.