Våra tjänster

ANALYS OCH BEHANDLING

Så gott som före varje behandling görs en kortare eller längre analys och diskussion om aktuellt hälsoläge.

  Information om tidigare kända sjukdomar, läkardiagnoser och patientens egen beskrivning av aktuella symptom görs samt en diskussion om vad man vill åstadkomma med behandlingen och en överenskommelse av vilka behandlingsmetoder som skall användas görs. 

  De behandlingsmetoder som presenteras nedan ger normalt inga negativa biverkningar. Ibland kan kroppen, då den fått mer energi, starta utrensning som under en kortare tid kan visa sig som utsöndring i urin och avföring, rinnande näsa, finnar och blåsor på hud. 

Analys och behandling

Energiversum använder flera metoder om diagnosen inte är självklar eller symptomen diffusa, t.ex. trötthet.  Bioresonans enlig Paul Schmidt med frekvensmaskinen Rayonex 10. Med denna metod kan en lång rad av obalanser i kroppen spåras. Kroppsdelar som uppvisar obalanser kan sen även behandlas med samma frekvens som fick disharmoni när den riktades mot kroppsdelen. Om analysen visar obalans på vitaminer och mineraler kan dessa testas direkt och information och rekommendationer ges. Analys- och behandlingsfrekvenserna omfattar över 800 frekvenser och ger en markering för obalanser i energisystem, patogener som virus och bakterier, hormoner, tungmetallförgiftning samt kroppsdelar, organ, ner till cellnivå. För varje organ finns frekvenser som avslöjar sjukdomar typiska för organen.

  Biomagnetism enligt Dr. Goetz. Här används en, två eller flera magneter i olika kända magnetkonstellationer för att förbättra PH-värdet lokalt, bekämpa mikroorganismer, lindra värk och öka cirkulation.

  Svensk klassisk massage erbjuder flera tester och analyser innan behandling av muskulatur och bindväv görs. Energiversum kompletterar även ibland med en frekvensmaskin som heter IteraCare som ger både värme och djupgående frekvenser som hjälper vid stela muskler och leder.

Energiversum använder vid behov 2 energigivande madrasser:

  QRS – en behandling som ger syresättning. 8 min beräknas ge syresättning motsvarande 15 km promenad.

  En ”far infrared” madrass som ger mer djupgående verkan än normal värmestrålning.

 iTeracare-maskinen ger förutom en skön varm luftstråle 3 frekvenser för att stödja cellenergi och självläkning.

 

Självbehandling med Energiversums hjälpmedel.

När analys är gjord kan klienter, efter en kort introduktion, behandla sig själv på terapimadrasserna.

Ett behandlingskort till Rayonexmaskinen gör att en behandling med många frekvenser kan startas på någon minut och gå automatisk i timmar.

IteraCare maskinen är hanterbar så att 80% av kroppen kan självbehandlas.

Då terapeuten bara behöver starta upp självbehandling kan effektiv behandling erbjudas till mindre än hälften av timtaxan.

 

Övriga tjänster

Lukttsanering
Har du illaluktande rum, bilar, båtar,sommarstugor…och lukten sitter i väggarna och går inte bort med vädring.

Med en ozonplasmamaskin kan lukten tas bort på en dag eller ett par dygn. Kontakt.

Tryckeriservice

Energiversum erbjuder tryckeriservice, produktion av visitkort, affischer, foldrar, böcker, m.m.

Enskild Firma Energiversum har fr.o.m. 240101 ingen verksamhet.                                                               

Ovanstående tjänster som utförs av mig, Hilding Eklund, faktureras  och administreras av ett faktureringsbolag.

 

Kontakt

Hilding Eklund

076 577 76 27