Influensa

Influensa orsakas av virus och det är en vanlig uppfattning att man inget kan göra annan än att lindra de ofta besvärliga symptom som uppträder med muskelvärk, hög feber mm.Här sätts ditt immunförsvar på prov. Immunförsvaret är i hög grad beroende av cellvitala ämnen, fr.a. vitaminer.​I nedanstående länk beskriver Dr Rath hur influensavirus kan bekämpas med Cellulär medicin. (artikeln är på engelska men kommer att översättas till svenska) Influensalänk