Hälsans hemligheter

KONCENTRERAD VISDOM

Du föds av en välnärd, frisk och ej förgiftad moder så att du får en rättvis förutsättning för ett hälsosamt liv. Forskning har visat att även mormors och mormors mors upplevelser kan spela roll för dig. Svåra trauman har visat sig kunna speglas i flera generationer. 


Du ger din kropp vad den behöver av solljus, syre, friskt vatten, näring och energi, fett, protein, (20 aminosyror), kolhydrater, 20 vitaminer, ett 60-tal mineraler och spårämnen, en balanserad bakterieflora i tarmen, fibrer, bioflavonider, m.m.


Du ger din kropp balanserad rörelse varje dag så att styrka och smidighet behålls och vid behov tränas.


Du undviker gifter och överkonsumtion så att din kropp hinner avgifta sig själv och hålla vikt- och sockerbalansen m. m.


Du undviker långvarig stress och följer dygnsrytmen och lär dig hålla psykisk balans.


Du tillgodoser dina sociala behov med familj och goda vänner och meningsfyllda arbetsuppgifter.


Vid vuxen ålder har du förstått att du själv måste ta ansvar för din egen kropp!


INNAN DU FÖDDES

Mitt första råd är att du föreställer dig den förhistoriska miljön som din kropp är anpassad att verka i. Fram till dina förfäder blev fast boende jordbruksbefolkning för ett antal tusen år sedan, levde de som anpassade vandrande insamlare av ätbara rötter, nötter, frukt, bär, frön, ägg m.m. kombinerat med jakt och fiske. De sökte och drack gott mineralrikt vatten ur naturliga källor. Den luft de andades var med all säkerhet mer syrerik och mindre förorenad än dagens stadsluft. De följde även dygnets rytm av ljus och mörker. Utan att romantisera ”stenåldersmänniskans”  säkert hårda liv kan man dra några slutsatser om vi anser att vår kropp och kroppsfunktioner är i stort sett oförändrade sen stenåldern (vilket de flesta tror).

RÖRELSE

 Människan är gjord för rörelse, uthållig,explosiv, och finmotorik rörelse, som gjorde att vi i kombination med språk och social organisation kunde bli världens härskare. Rörelse genom gång, klättring, simning m.m. är nödvändig för syresättning, immunförsvar, god sömn och ämnesomsättning. Kroppens rörelse (arbete) laddar din kropp elektiskt på så sätt att dina cellmembran når en hälsosam cellmembranspänning på 75-100 Mv. Därigenom möjliggörs jontransporten (joner är elektriskt laddade atomer) in och ut genom cellväggarnas öppningar. Cellen kan därigenom få det syre, den makroenergi (fett, protein och kolhydrater) och den mikroenergi (vitaminer, mineraler, spårämnen, aminosyror, m.m.) som den behöver. Utan rörelse förtvinar din kropp och du öppnar upp din kropp för angrepp, skador, dålig sömn och hormoniell obalans. Dina cellers möjligheter att upprätthålla cellmembranspänningen och ta in allt den behöver minskar. Kort sagt  – utan rörelse är din kropp på väg utför. Glädjande nog råder det enighet både inom konventionell medicin och alternativmedicinen om nödvändigheten och nyttan av hälsosam rörelse. (Det finns givetvis ohälsosam rörelse som extrem träning eller kraftansträngning (utan tillräcklig vila och återuppbyggnad mellan träningspassen) samt många likformiga rörelser som till slut skadar senfästen, typ musarm.

.

Om du inte kan röra dig tillräckligt p.g.a sjukdom, värk eller annat.                                                                                                                                    

Energiversum råd då rörelsemöjligheterna är begränsade,  tex vid benbrott,  svår värk eller andra orsaker – var uppfinningsrik och försök att röra de delar av kroppen som är möjliga och spänna och slappna av muskulatur. Det sistnämnda kan i stor utsträckning göras i sängläge. Rullstolsbundna kan ofta röra överkroppen genom att köra rullstolen som motion och kanske ha simträning. Respektera smärtan – använd den delen av kroppen försiktigt – smärtan säger VILA – reparera men anger också den gräns som måste utvidgas. Vid senskador och på annan bindväv bör dock en försiktig töjning göras så att nybildade fibrer läggs ”åt rätt håll”. Då muskulatur ändå behöver byggas använd isometrisk träning – träning, anspänning utan rörelse.- vid begränsad rörlighet är massage ditt eget och massörens knep för att hålla rörlighet, syresättning, cellmembranspänning och immunförsvar igång och dämpa smärtan. Vid begränsad rörlighet som ofta beror på skada och värk i muskler, leder och senfästen, har kroppen extra stort behov av de mikronutrienter som bygger och lagar bindväv (senor, brosk, ben). Extra stora tillskott av C-vitamin, aminosyrorna Lycin och Prolin samt bioflavonider från grönt te och även koppar behövs då. 

SYRESÄTTNING

Syresättning fås genom rörelse. Träna att vid normala ansträngningsnivåer andas genom näsan och ”med magen”. Vid sängliggande finns idag tekniska hjälpmedel som förutom att öka syresättningen har en rad andra balanserade effekter på en kropp som delvis är satt ur funktion. Tekniken är pulserande magnetism och kan användas både som helkroppsterapi eller på begränsad del av kroppen t.ex. ett knä. Den första tekniken som utvecklades kallades QRS, QUANTRON-RESONANS-SYSTEM.

QRS-mattan utvecklades för att hjälpa astronauterna från muskelförtvining och låg syresättning. Effektiv syresättning kräver närvaro i jordens magnetfält.

Kan hjälpa vid en lång rad obalanser och sjukdomstillstånd, förbränning, muskelspänning, värk, sömnsvårigheter, nedsatt immunförsvar, sårläkning, m.m.

Kontakta Energiversum för behandling och mer information. Tider mellan 8 min och 24 min.

INTAG AV NATURLIGA MAT- OCH FÖDOÄMNEN

Människan är en högt organiserad varelse, en superorganism, organiserad av de naturliga grundämnen som finns på vår jord och på den energi som tillförs från rymden, framför allt vår sol. De senaste 200 åren har människan i ökad utsträckning blivit utsatt för en extra stress genom intaget av kroppsfrämmande ämnen, manipulerade molekyler i mat, dryck och mediciner. Konsekvenserna av detta är långt ifrån klarlagda och det är bara de stora skandalerna som kommit till allmänhetens kännedom. Ett självklart gott råd är att äta mat med så lite kemiska och modifierade tillsatser som möjligt. Inta så lite medicinska droger som möjligt – de är samtliga berikade med patenterade kroppsfrämmande ämnen som manipulerar din kropp med ofta farliga biverkningar som följd. Vatten är en central del av din energitillförsel. Du bör dricka ca 2 liter varje dag om du är en normalstor person. Vatten i mat och annan dryck inräknat förstås. Vattnet bör givetvis vara rent från virus och bakterier, men ha ett innehåll av balanserade mineraler, högt PH-värde samt så många negativa joner som möjligt. Vattnet i min hemstad Stockholm, känd för sitt fina vatten håller väl egentligen bara godkänd nivå avseende virus och bakterier. Ett hälsosamt vatten måste hämtas ur hälsokällor eller produceras i hemmet med hjälp av maskiner som finns på marknaden. Buteljerat vatten i plastflaskor rekommendera INTE. På Energiversums webshop https://ebutik.energiversum.se  hittar du en liten vattenrenare som sätts direkt på din vattenkran. Ett effektivt och prisvärt vattenfilter. länk

DETOX

På grund av de stora antalet kroppsfrämmande ämnen som du tvingas dricka, äta och andas in är en regelbunden och systematisk kroppsrening, detox, ett gott råd. Dagligen gör du detta genom att dricka vatten och äta fibrer på en hög hälsosam nivå. Vatten sköljer ut restprodukter m.m. i urinen och fibrer i grönsaker och alger binder tungmetaller m.m. i tarmen och tar dem med sig ut med avföringen. Rätt nivå på vattenlösliga och icke-vattenlösliga fibrer håller din mage i god kondition. Då och då kan man köra några veckor eller månad med något detoxprogram som är lite starkare. Var försiktig och prata med någon som är kunnig på området innan.

VISTAS UTE I NATUREN

Stenåldersmänniskan vistades i naturen eller i hyddor av naturligt byggnadsmaterial. Därigenom uppnåddes flera hälsofördelar jämfört med den moderna stadsmänniskan.
vistelse i ett ostört jordiskt magnetfält
– närkontakt (kanske barfota) med naturen gav kroppen en balansering av elektriska spänningar som den moderna människan, med syntetsulor på skorna och laddad från datorer och annan elektricitet har svårt att få (se en mer utförlig beskrivning av den senaste forskningen på  http://www.earthingpeople.se/sv/index.html
– frisk luft med fler negativa joner än som finns i stadsluft och inomhusluft. Negativa joner skapas vid blixturladdningar, vattenfall och stormig kust och bidrar till att neutralisera skadliga positiva joner i vår kropp.
– naturlig dygnsrytm i samklang med ljuset och mörkrets hormoner. 

SOCIAL GEMENSKAP

Stenåldersmänniskan levde i starka sociala strukturer (där kvinnan var socialt ledande) och gruppen var allt och individen var en integrerad länk i gruppens kedja. Alla i gruppen behövdes och hade sin roll. Många undersökningar bekräftar att ett friskt liv går hand i hand med ett rikt socialt liv och kroppslig närhet och kontakt med andra människor. Gårdagens familj som var den enda socialförsäkring man hade och garanterade ett visst mått av sociala kontakter har i takt med industrialisering och urbanisering  upplösts och många har hamnat i ensamhet. Särskilt tydligt ser man detta i samband med att människor lämnar arbetslivet och går i pension. Ett gott råd för hälsa är alltså att kämpa för att hålla de positiva sociala kontakterna vid liv samt arbeta för att få nya.

Ju tidigare man åtgärdar en obalans eller besvär – desto enklare och snabbare går det att återbalansera kroppen.

Det är ofta viktigare att förstå och undvika den mat som man inte tål än att lägga stor energi på att köpa ”hälsosam mat”. Mat som man har ett pockande behov av kan ibland fungera som cigaretten för en rökare. Ett gift i maten skapar en rundgång av ätande för att lugna abstinensbesvär.

Energiversum kan med bioresonans snabbt konstatera vilken mat, dryck, medicin och även hälsokost som inte harmoniserar med din kropp.