Pulserande magnetism

Terapi från rymdforskning

En viktig hälsomarkör är cellmembranspänning. Den bör i normalläget ligga mellan 75-100 millivolt. Den regleras av cellen med natrium och kalium. När kroppen orkar upprätthålla cellmembranspänningen sker transporten av syre, och alla molekyler som cellen behöver för att arbeta utan problem. Låg cellmembranspänning hänger ihop med sjukdom och svårighet att syresätta kroppen. Detta drabbade astronauterna på 80-talet då de kom för långt från jordens magnetfält som är nödvändig i syresättningsprocessen. Försvagade lungor och muskulatur blev resultatet efter några månader i rymden. 7 professorer i Europa fick i uppdrag att lösa problemet. Resultatet blev en pulserande magnetisk madrass, kallad QRS, med sågtandad frekvenskurva. Denna madrass har visat sig användbar i en lång rad sjukdomstillstånd även på jorden. 8 min på madrassen beräknas ge effekt motsvarande 15 km promenad.

Energiversum använder madrassen både innan analys och som allsidig behandling vid en lång rad obalanser.