Magneter, med rätt pol, rätt styrka och rätt placering kan vara en kraftfull metod att påverka kroppar i obalans.

Energiversum använder en kombination av Bioresonans och Biomagnetism för effektiv analys och behandling av obalanser i kroppen. Vi använder Rayonex, en analys- och frekvensmaskin, som utvecklats i Tyskland sedan 70-talet samt magneter.

Bioresonans
Bioresons är en effektiv metod att 1. Analysera en lång rad obalanser i kroppen med hjälp av en frekvensmaskin som sänder normala friska frekvenser till din kropp. Om disharmoni uppträder råder obalans i den del man mäter.2 Behandla med de frekvenser som inte får ett harmoniskt svar. Vid lyckad behandling förmår frekvenserna “gunga” de oharmoniska frekvenserna till harmoni.Behandlingen ger inga negativa bieffekter.BiomagnetismMagneter har flera effekter1. De kan stimulera eller minska cirkulation i en kroppdel  – jämförbart med användning av värme och kyla.2. De kan ändra ph-balansen i en kroppdel åt båda hållen. På så sätt kan man göra livet “surt” för bakterier, virus, parasiter och svamp.3. En mexikansk läkare upptäckte för 30 år sedan att många sjukdomstillstånd är resultat av 2 mikroorganismer i samarbete, ofta på olika ställen i kroppen. Med två magneter på 2 ställen försvårar man samarbetet och immunförsvaret orkar ta iti med sjukdomen. Man har hittills funnit 650 magnetpar som kan positivt påverka ett 60-tal sjukdomar.Energiversum använder dessa redskap både till grundläggande analys av polariteter, chakran, meridiander, kroppens PH-värde, påverkan av strålning, tarmflora, mikroorganismer, energiproduktion i celler och kroppdelar, men även direkt analys av sjukdomstillstånd i olika kroppsdelar.Hur fungerar det?RESONANS är t.ex. när svängningar från en gitarrsträng får en annan lika stämd sträng på en annan gitarr att vibrera. Vibrationerna från båda gitarrerna bildar ett harmonisk fält. Flera samstämmiga frekvenser i harmoni bildar ett ackord.Vid bioresonans skickas en ”frisk” (eller flera) frekvenser in i kroppen via en metalliserad filt som är kopplad till en frekvensmaskin. Om resonans och harmoni uppstår är allt OK. Om inte så finns en obalans som med denna metod kan upptäckas innan sjukdom uppträder. På så sätt kan man lära sig att undvika belastningar från olämplig mat och dryck, se begynnande belastningar från mobiltelefon, korrigera brister av vitaminer och mineraler, se om man har vilande virus och bakterier, analysera obalans i organ, muskler, bindväv, enzymer och t.o.m. ATP-produktion i olika celler.POLARITET är en obalans av plus- eller minusladdning i en atom, molekyl, cell, kroppsdel, batteri, ja även vår planet har polariteter. Ett exempel på kraftig obalans är när en syreatom förlorat en minusladdning (en elektron) till en annan molekyl. Syreatomen kallas då för fri radikal och försöker stjäla elektroner från andra molekyler och ställer då till oreda i kroppen. Det sker hela tiden skiftningar och balans – obalans – återbalans i alla celler och kroppsdelar. Långvariga obalanser i polariteter är förknippande med sjukdomstillstånd.Med hjälp av friska frekvenser med rätt polaritet kan balanser i kroppen återställas. Om disharmoni uppstår vid t.ex herpesvirusets frekvens men inga symptom finns betyder det att viruset är vilande och gömmer sig i väntan på försvagat immunförsvar. Frekvensmaskinen kan då få viruset att vibrera och immunförsvaret kan hitta det och oskadliggöra det.De flesta naturterapeuter använder sig av bioresonans på det ena eller andra sättet. Ljus, färger, ljud, beröring, healing, m.m.Att gå barfota på marken är ett enkelt och billigt sätt att återställa polariteterna i kroppen. Vi är skapta att gå barfota och balansera vår kropp mot jordskorpans svaga negativa (överskott på elektroner) laddning.Analys och behandlingarKontakta mig för mer info om analys och behandlingar.Stockholm 2 mars 2023Hilding Eklund076 – 577 76 27